dimecres, 19 d’octubre de 2016

Canvis als paradigmes educatius

This RSA Animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin Franklin award.

dimecres, 15 de juny de 2016

Digital Framework For Teachers

fes el test per esbrinar el teu nivell
Fins ara, gran part de la nostra preocupació en l'àmbit de les TAC ha estat dotar l'alumnat de les competències tecnològiques que necessitaran en el seu futur acadèmic i laboral. Tanmateix, potser no ens preguntem prou quines són les nostres pròpies competències. L'administració està treballant en un document de Competències Digitals per al Professorat (l'equivalent a la qualificació ACTIC).

Mentre aquest document no es fa públic, i descobrim si estem preparats, podem anar fent aquest qüestionari d'autoavaluació elaborat per l'editorial Cambridge. Penso que és una bona eina per reflexionar sobre les nostres competències tecnològiques i l'ús que en fem a la pràctica docent (i de passada practicar l'anglès). A més, no han de passar gaires cursos abans no s'incorpori aquesta acreditació als requisits per exercir la docència.

dijous, 19 de maig de 2016

FLIP - recursos per a ESO i batxillerat

visita la pàgina

Es presenta Flip, "una plataforma d’experiències ofertes als centres educatius en forma de sortides, tallers, instal·lacions... Flip vol donar temps per aturar-se, per repensar, per refutar, per replantejar valors... Flip vol aprofitar els dies de sortides, de festivitats de l’escola, de setmanes culturals... per entrar en la vida d’aquests centres tradicionals i posar-los una mica del revés, en el bon sentit de la paraula".

Haureu rebut un correu amb un díptic informatiu i la convocatòria a l'acte de presentació. Si en voleu saber més, podeu donar un cop d'ull al seu lloc web.

dijous, 7 d’abril de 2016

acreditació ACTIC

més informació

L'acrònim ACTIC significa Acreditació de Competències en Tecnologia de la Informació i la Comunicació. Es tracta d'una titulació oficial a la qual pot optar qualsevol persona major de setze anys (professorat inclòs). Hi ha tres nivells de competència i les proves es realitzen a centres acreditats, tan públics com privats.
Un dels objectius del centre de cara al curs vinent és proporcionar a l'alumnat les eines per, un cop hagin acabat l'ensenyament obligatori, poder fer les proves d'acreditació. Si voleu saber més de les ACTIC o accedir a material de formació, us hem posat uns enllaços.

materials de formació


dilluns, 28 de març de 2016

Duolingo - per a estudiants novells d'idiomes

visita el lloc
Aquesta plataforma permet aprendre els rudiments de més d'una vintena d'idiomes mitjançant l'assoliment progressiu dels continguts, organitzats en graus de dificultat. Un cop triat l'idioma que es vol aprendre i l'idioma a partir del qual es vol treballar, hi ha un test inicial per determinar el punt de partida i les unitats que no cal fer. També es pot determinar el grau d'implicació que es tindrà (temps que s'invertirà cada setmana)

A mesura que es van superant les unitats i els nivells, l'alumne va rebent premis en forma de "lingots" i un informe. Es pot treballar de forma individual o col·lectiva, amb amics o amb el professor. Aquest pot crear grups i fer-ne el seguiment amb els informes que genera el mateix programa.

És gratuït, però cal registrar-s'hi.


dimecres, 16 de març de 2016

Una eina d'enregistrament de so online




"Vocaroo" és una eina gratuïta que permet enregistrar arxius simples de so online. Només cal accedir al seu lloc web, clicar sobre el botó d'enregistrament, escoltar-lo i repetir-lo tant com es vulgui, i després decidir com es vol compartir l'arxiu. No permet l'edició, però és molt àgil a l'hora de gestionar-lo. Un cop feta la gravació, això (esquerra) és el que veureu la pantalla.

Si opteu per la funció <embed>, podreu inserir l'àudio en una pàgina web o en una tasca de Moodle, on apareixerà una icona de reproducció molt senzilla:

diumenge, 28 de febrer de 2016

Més cinema...

visita el lloc
Aquest lloc presenta un gran nombre de títols, classificats segons etapa educativa (primària o secundària) i àrea d'aprenentatge. A més de veure'n el tràiler, podem llegir-ne un resum i descarregar-nos una fitxa amb activitats en format PDF.